Một trò chơi bài cho những người mới bắt đầu không biết đếm. Chơi ở 3, 4 và nhiều hơn nữa, với bộ bài gồm 32 lá.

Hủy bỏ tất cả các valet trừ một: Jack of Spades.

Phát thẻ cho người chơi.

Lần lượt, mỗi đứa trẻ rút một lá bài trong trò chơi của người hàng xóm bên phải.

Ngay khi anh ta có thể tạo thành một cặp, anh ta xóa nó trước khi mở rộng trò chơi của mình cho người hàng xóm bên trái.

Trò chơi kết thúc khi tất cả các cặp đã rơi.

Bất cứ ai đã giữ jack của thuổng bị mất!