Trò chơi

Rương kho báu: bước 2


Rương kho báu: bước 2

  • Xung quanh cơ thể, đánh dấu một dải rộng khoảng 5 cm, dán ở hai bên một chiều dài băng đánh dấu.
  • Sơn dải cuộn này trong hai lớp màu xám đậm (đen + trắng).
  • Loại bỏ chất kết dính sau khi khô.