Đầu tiên

Tên Fatiha - Ý nghĩa của nguồn gốc


Nguồn gốc của tên:

Ả Rập

Ý nghĩa của tên:

Có nguồn gốc Ả Rập, có nghĩa là "người mở". Nó cũng là tên được đặt cho Surah đầu tiên của Kinh Qur'an. Không có ngày lễ được biết đến.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>