Đầu tiên

Tên Farouk - Ý nghĩa và nguồn gốc


Nguồn gốc của tên:

Ả Rập

Ý nghĩa của tên:

Có nguồn gốc Ả Rập, ông chỉ định người biết sự khác biệt giữa thiện và ác. Đó là tên của một người cai trị Ai Cập. Không có ngày lễ được biết đến.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>