Đầu tiên

Tên Estefan - Ý nghĩa và nguồn gốc


Nguồn gốc của tên:

Hy Lạp, Provençaux

Ý nghĩa của tên:

Tên ban đầu này là một phái sinh phía nam của Stephen, stephanos Hy Lạp, vương miện. Saint Stephen được coi là vị tử đạo đầu tiên của Christendom: một người Do Thái trẻ sống ở Jerusalem, ông được các tông đồ bổ nhiệm để phục vụ người nghèo. Ông chết ném đá theo lệnh của các linh mục của ngôi đền, những người không ủng hộ sự nổi tiếng tuyệt vời của ông. Sinh nhật của anh: 26/12.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>