Một phiên bản trốn tìm có lợi thế là được chơi từ trong ra ngoài.

Một phiên bản trốn tìm có lợi thế là được chơi từ trong ra ngoài.

Chỉ có một đứa trẻ sẽ trốn. Những người khác đang tìm kiếm nó.

Đứa trẻ đầu tiên tìm thấy nó trốn cùng một chỗ mà không gây ra tiếng động.

Nếu người khác tìm thấy chúng, im lặng, không phải là một âm thanh, anh ta giấu mình quá chặt (như một con cá mòi!) Với bạn bè của mình ở cùng một nơi ẩn náu.

Trò chơi kết thúc khi đứa trẻ nhỏ nhất phát hiện ra tất cả các bạn cùng lớp khác.