Đầu tiên

Ý nghĩa và ý nghĩa của Cyrus


Nguồn gốc của tên:

Hy Lạp

Ý nghĩa của tên:

Từ "Kurios" Hy Lạp, chủ nhân, hay "Kurush" Ba Tư, mặt trời. Cyrus II là người sáng lập vĩ đại của đế chế Ba Tư vào thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên Lễ của ông: 8 tháng 8 với Thánh Cyriac, tử đạo ở Rome vào thế kỷ thứ hai.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>