+
Đầu tiên

Ý nghĩa và ý nghĩa của Constantina


Nguồn gốc của tên:

Latin

Ý nghĩa của tên:

Bắt nguồn từ Constance. Từ hằng số Latin, sự kiên trì, kiên định, ổn định. Thánh Constantius là nữ hoàng và sau đó là nhiếp chính của vương quốc Aragon vào cuối thế kỷ 13. Sinh nhật của anh ấy: ngày 8 tháng 4.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>