Đầu tiên

Tên Abdallah - Ý nghĩa và nguồn gốc

Tên Abdallah - Ý nghĩa và nguồn gốc


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Nguồn gốc của tên:

Ả Rập

Ý nghĩa của tên:

Có nguồn gốc Ả Rập, nó là đầy tớ của Thiên Chúa, Allah. Ở Koran, ông là cha của nhà tiên tri Muhammad. Không biết ngày nào hoặc ngày 30 tháng 7 với Abdon, vị tử đạo La Mã của thế kỷ thứ ba. Dẫn xuất của nó: Abdel, Abdoullaye, Abdullah.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>