Khác

Xe đẩy Vibe từ Phil & Teds

Xe đẩy Vibe từ Phil & Teds


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Khung nhôm của nó mang lại cho nó một cái nhìn tuyệt vời, ngoài cái nhìn ban đầu của nó, bây giờ phần lớn được bắt chước. Thoải mái với ghế ngồi đa chức năng, hai đệm có thể tháo rời và chỗ để chân, xe đẩy Vibe dễ dàng mang theo nhờ tay cầm điều chỉnh với phanh bằng một tay. Its +: hệ thống khóa để gập nhỏ gọn. Giá của nó: 579 € (+ 109 € ghế thứ hai). Thêm thông tin ở đây.

Khung nhôm của nó mang lại cho nó một cái nhìn tuyệt vời, ngoài cái nhìn ban đầu của nó, bây giờ phần lớn được bắt chước. Thoải mái với ghế ngồi đa chức năng, hai đệm có thể tháo rời và chỗ để chân, xe đẩy Vibe dễ dàng mang theo nhờ tay cầm điều chỉnh với phanh bằng một tay.
+ hệ thống khóa để gấp gọn.
Giá của nó: 579 € (+ 109 € ghế thứ hai).
Thêm thông tin ở đây.