Khác

Xe đẩy đôi Easywalker

Xe đẩy đôi Easywalker


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hai chỗ ngồi được điều chỉnh dễ dàng và độc lập ở bốn vị trí, bao gồm một ghế nằm. Tiện dụng, nó cũng rất nhỏ gọn với chiều rộng 75 cm! Easywalker Duo có thể gập lại dễ dàng và có thể được sử dụng với một hoặc hai xà cừ, một hoặc hai nhóm xe 0+ hoặc chỉ hai chỗ ngồi. Trọng lượng: 13 kg. + Của anh ấy: một giỏ lớn. Giá của nó: € 699,99. Thêm thông tin ở đây.

Hai chỗ ngồi được điều chỉnh dễ dàng và độc lập ở bốn vị trí, bao gồm một ghế nằm. Tiện dụng, nó cũng rất nhỏ gọn với chiều rộng 75 cm! Easywalker Duo có thể gập lại dễ dàng và có thể được sử dụng với một hoặc hai xà cừ, một hoặc hai nhóm xe 0+ hoặc chỉ hai chỗ ngồi. Trọng lượng: 13 kg.
+ một giỏ lớn.
Giá của nó: 699,99 €.
Thêm thông tin ở đây.