Trò chơi

Chúng tôi sản xuất một chủ thẻ nhím

Chúng tôi sản xuất một chủ thẻ nhím


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Đây là một DIY có gia vị! Với một cuốn sách và một ít vải, làm một con nhím với con của bạn. Để trượt thẻ tất nhiên, nhưng cũng là thực đơn lễ hội của bạn!

Chất liệu:

  • Một cuốn sách
  • Một pompom đỏ
  • Vải
  • Giấy xốp hoặc nỉ
  • Mắt chuyển động
  • Một cái kéo
  • Từ keo