Khác

Magimix Mini Plus

Magimix Mini Plus


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Chắc chắn, nó không dành riêng cho con nhỏ của bạn, nhưng nó pha trộn như không có hai chế phẩm của người sành ăn trẻ tuổi của bạn. Chưa kể tất cả những gì anh ta có thể làm nhiều hơn: chặt, nhũ hóa, ép, đánh, xé, băm. Nó +: ba phím cực kỳ đơn giản để sử dụng. Giá của nó: 165 €. Thông tin thêm về sản phẩm này ở đây.

Chắc chắn, nó không dành riêng cho con nhỏ của bạn, nhưng nó pha trộn như không có hai chế phẩm của người sành ăn trẻ tuổi của bạn. Chưa kể tất cả những gì anh ta có thể làm nhiều hơn: chặt, nhũ hóa, ép, đánh, xé, băm.
+ Ba phím cực kỳ đơn giản để sử dụng.
Giá của nó: 165 €.
Thông tin thêm về sản phẩm này ở đây.