Khác

Thực đơn gọi món

Thực đơn gọi món


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mỗi người chơi chỉ có một vài giây để ghi nhớ cá mòi trong thẻ của mình trước khi tìm thấy chúng trên thẻ đã được rút ra. Không dễ như vậy đâu! Cá mòi, từ 5 đến 9 năm: 12 € (Djeco). Tìm chúng ở đâu?

Mỗi người chơi chỉ có một vài giây để ghi nhớ cá mòi trong thẻ của mình trước khi tìm thấy chúng trên thẻ đã được rút ra. Không dễ như vậy đâu! Cá mòi, từ 5 đến 9 năm: 12 € (Djeco).
Tìm chúng ở đâu?