Khác

Thẻ cho đêm

Thẻ cho đêm


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

"Để giúp con trai tôi đi vệ sinh một mình vào ban đêm, tôi đi vào. Trong phòng của nó, tôi dán nhãn huỳnh quang lên các điểm chiến lược: đường dẫn đến cửa, tay nắm cửa, hành lang Đến nhà vệ sinh, sau khi cùng nhau thử nghiệm con đường tắt đèn, anh ấy đã có thể bắt đầu lại một mình, kể từ đó anh ấy đã đi vào phòng tắm mà không gọi chúng tôi vào ban đêm. "Elza (Les Montils)

"Để giúp con trai tôi đi vệ sinh một mình vào ban đêm, tôi đi vào. Trong phòng của nó, tôi dán nhãn huỳnh quang lên các điểm chiến lược: đường dẫn đến cửa, tay nắm cửa, hành lang Đến nhà vệ sinh, sau khi cùng nhau thử nghiệm con đường tắt đèn, anh ấy đã có thể bắt đầu lại một mình, kể từ đó anh ấy đã đi vào phòng tắm mà không gọi chúng tôi vào ban đêm. "Elza (Les Montils)